image0000082W dniu 20 października odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie. Po ślubowaniu i pasowania na ucznia przez dyrektora szkoły Grzegorza Jędrzejczyka zostali oni włączenia do społeczności szkolnej. Uczniowie z rąk wójta Mariusza Walachni i dyrekcji szkoły otrzymali upominki.

W uroczystości uczestniczyli: Mariusz Walachnia, wicedyrektor Sylwia Kaczer - Solarz, wychowawcy z edukacji wczesnoszkolnej oraz rodzice. Pierwszoklasistów wspierały klasy 2 a, 3 a i oddział przedszkolny.

Do klasy I SP Bliżyn, której wychowawcą jest Grzegorz Smardzewski, uczęszczają: Gabriel Banaszewski, Miłosz Bartkowski, Maja Chryc, Fabian Czarnota, Maja Dąbrowa, Zuzanna Długosz, Hanna Kacperska, Hanna Karpeta, Lena Kopeć, Adam Kowalik, Alan Leżański, Michał Lunge, Krzysztof Maciak, Mastalerz Krystia, Adrian Modzelewski, Antoni Ołownia, Natan Pyra, Amelia Sieczka, Nikola Sieczka, Adam Stopa, Zuzia Ślusarczyk i Martyna Wojtala.

image0000001

image0000002

image0000014

image0000032

image000004

image0000042

image000005

image0000051

image0000062

image000007

image0000071

image0000082

image0000091

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski