01 Kopiowanieco na okręcie dokoła świata, płynie wraz z nami, przez szkolne lata. To piękne hasło towarzyszyło obchodom Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie. W okolicznościowej akademii uczestniczył wójt gminy Mariusz Walachnia.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły, następnie na komendę Grzegorza Smardzewskiego odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”. Witając przybyłych na akademię dyrektor szkoły Grzegorz Jędrzejczyk przypomniał wartości, jakie niosła ze sobą powołana w 1773 roku Komisja Edukacji Narodowej, pierwsze na świecie ministerstwo edukacji narodowej.

Fajny i wesoły program przygotowali uczniowie pod kierunkiem opiekunów Samorządu Uczniowskiego: Anny Kała, Agnieszki Kowalczyk i Sebastiana Siudaka. Pomagał im Łukasz Pietrzyk akompaniując na pianinie.

Życzenia pracownikom oświaty złożył wójt gminy Mariusz Walachnia, który trzem osobom wręczył nagrody. Byli to: Grzegorz Jędrzejczyk, Nina Kamińska i Grażyna Kij.

Na zakończenie akademii zastępczyni dyrektora szkoły Sylwia Kaczer-Solarz dla Franciszka Ołuba wręczyła dyplom i nagrodę za zwycięstwo w konkursie na „Super chłopka”.

IMG 8568 Kopiowanie

IMG 8571 Kopiowanie

IMG 8573 Kopiowanie

IMG 8575 Kopiowanie

IMG 8576 Kopiowanie

IMG 8578 Kopiowanie

IMG 8585 Kopiowanie

IMG 8586 Kopiowanie

IMG 8589 Kopiowanie

IMG 8590 Kopiowanie

IMG 8593 Kopiowanie

IMG 8594 Kopiowanie

IMG 8598 Kopiowanie

IMG 8600 Kopiowanie

IMG 8602 Kopiowanie

IMG 8603 Kopiowanie

IMG 8604 Kopiowanie

IMG 8607 Kopiowanie

IMG 8610 Kopiowanie

IMG 8612 Kopiowanie

IMG 8613 Kopiowanie

IMG 8615 Kopiowanie

IMG 8618 Kopiowanie

IMG 8620 Kopiowanie

IMG 8622 Kopiowanie

IMG 8625 Kopiowanie

IMG 8627 Kopiowanie

IMG 8628 Kopiowanie

IMG 8631 Kopiowanie

IMG 8633 Kopiowanie

IMG 8635 Kopiowanie

IMG 8637 Kopiowanie

IMG 8641 Kopiowanie

IMG 8642 Kopiowanie

IMG 8644 Kopiowanie

IMG 8646 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski