d1 Kopiowanie12 października w Szkole Podstawowej w Odrowążku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Jak co roku obchodzono to ważne święto w obecności zaproszonych gości: wójta gminy Mariusza Walachni, nauczycieli i pracowników szkoły.

Uczniowie złożyli podziękowania za trud i poświęcenie włożone w wychowanie, edukację swoim pedagogom, podkreślili, że szkoła spełnia bardzo ważną rolę, ponieważ jest instytucją, która kształtuje postawy, przygotowuje do pełnienia obowiązków w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Pan Wójt i Pani Dyrektor wręczyli nagrody wyróżnionym nauczycielom i podziękowali za dotychczasową pracę.

d3 Kopiowanie

d5 Kopiowanie

d6 Kopiowanie

d7 Kopiowanie

d8 Kopiowanie

d9 Kopiowanie

d10 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski