received 745976503948479Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zagórze „Zagórzanie” zaprasza 22 lipca o godzinie 18.00 na premierowy pokaz filmu „Wirtualna Wieża Widokowa – Zagórze” połączone ze wspólnym ogniskiem. Wydarzenie, współfinansowane ze środków Gminy Bliżyn” organizowane jest w ramach projektu „Aktywne Zagórze 2.” – ciekawe formy spędzania czasu na powietrzu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom wśród mieszkańców Gminy Bliżyn. Serdecznie zapraszamy!

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski