01 Kopiowanie gigapixel low res scale 2 00x18 lipca w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Bliżynie wójt gminy Mariusz Walachnia wręczył nagrody za najlepsze wyniki na egzaminie ośmioklasisty. Otrzymali je:  Oliwier Głuch (SP Bliżyn), Zuzanna Olszewska (SP Mroczków), Bartosz Ściegienny (SP Odrowążek) i Robert Melnarzyk (SP Sorbin). 

W wydarzeniu uczniom towarzyszyli rodzice oraz dyrektorzy szkół: Anna Podolska – SP Odrowążek, Grzegorz Jędrzejczyk – SP Bliżyn, Sylwester Koziński – SP Mroczków i Henryk Żak – SP Sorbin.

 20230718 125937 Kopiowanie

20230718 130017 Kopiowanie

20230718 130034 Kopiowanie

20230718 130051 Kopiowanie

20230718 130121 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski