remonty1Znane są już wyniki naboru w  „Rządowym Programie Odbudowy Zabytków”. Dofinansowanie przyznano na ponad 4800 projektów. Łączna kwota wsparcia to 2,51 mld zł. Wśród nich znalazły się cztery projekty z Gminy Bliżyn o łącznej wartości 980.000 złotych. Stosowny czek z rąk poseł Agaty Wojtyszek otrzymał wójt gminy Mariusz Walachnia w dniu 14 lipca w Starachowicach. Wkład własny gminy to jedynie 2% wartości zadania.

Zadanie pod nazwą „Zabezpieczenie konserwatorskie XIX wiecznej Wieży Ciśnień w Bliżynie jako pozostałość Odlewni Żeliwa „Ludwików” uzyskało wsparcie w kwocie 245.000 złotych. Inwestycja polegać będzie na usunięciu zdestabilizowanych stref konstrukcyjnych, rekonstrukcji i uzupełnieniu wątków kamiennych i ceglanych, wzmocnieniu elementów nośnych, uporządkowaniu korony murów oraz wykonaniu obróbek blacharskich”.

Na zadanie pod nazwą „Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych Neogotyckiego Zameczku w zespole Pałacyku Platerów” gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 401.800 zł. Tak więc w najbliższych miesiącach wygląd Gminnego Ośrodka Kultury ulegnie zmianie.

Trzecie zdanie nosi nazwę „Remont ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego św. Rocha w Mroczkowie”. Na ten cel gmina pozyskała 137.200 zł. Prace obejmą demontaż starego, metalowego ogrodzenia oraz wykonanie nowego drewnianego modrzewiowego ogrodzenia przywracającego jego wzór z XVIII wieku.

Natomiast kwotę 196.000 zł zostanie przeznaczone na „Remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła filialnego pw. Św. Zofii w Bliżynie”.

Prace we wszystkich czterech przypadkach potrwają do końca 2024 roku.

remonty2

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski