01 Kopiowanie27 maja 2023 r. odbył się II Rajd Przyrodniczy im. Andrzeja Konopackiego (1952 – 2021), przewodnika świętokrzyskiego, instruktora ochrony przyrody i przewodnictwa. Wielkiego miłośnika wędrowania, regionalisty i ambasadora regionu świętokrzyskiego. Rajd ma na celu promowanie aktywnych postaw w stosunku do przyrody regionu świętokrzyskiego, uwrażliwianie na jej piękno i konieczność ochrony oraz popularyzację istniejących zasobów, a także zachęcanie do uprawiania turystyki pieszej.

Trasa wiodła przez lasy suchedniowskie i bliżyńskie śladami kolejek wąskotorowych, uczestnicy zdobyli szczyt Świnia Góra (390 m. n.p.m.,), poznali walory przyrodnicze trzech rezerwatów zlokalizowanych na terenie gminy Bliżyn: „Świnia Góra”, „Dalejów” i najmłodszy „Bliżyn – Kopalnia Ludwik”.

Była piękna pogoda, ognisko, pogadanka o numerze alarmowym 112, konkurs przyrodniczy i wspomnienia o patronie rajdu. Wędrówkę, w której wzięło udział 28 osób, poprowadzili przewodnicy świętokrzyscy z powiatu skarżyskiego - Grzegorz Jędrzejczyk i Maciej Feldman, a wspierali ich Cezary Jastrzębski i Andrzej Staśkowiak.

Impreza została zorganizowana przez Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach oraz Koło Przewodników Świętokrzyskich „Bartek” we współpracy z Nadleśnictwem Suchedniów.

Grzegorz Jędrzejczyk

349050004 205335859054104 7999112259323050470 n Kopiowanie

349312132 173024512381025 684559740346994876 n Kopiowanie

349313977 1049970239298360 2954665153885162064 n Kopiowanie

349366114 226132650137205 1697349774672204665 n Kopiowanie

349546025 1396531971123179 1816793577017644750 n Kopiowanie

349839339 566204669031797 3673786480670601554 n Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski