01 Kopiowanie30 marca w remizie OSP Mroczków na spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy przybyli członkowie Klubu Seniora oraz ich zaproszeni goście: wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Łukomska oraz dzielnicowi Emil Sadza i Tomasz Berus. Przybyłych powitały przewodnicząca klubu Teresa Kwapisz oraz opiekunka Klubu Senior+ Grażyna Wanat. Życzenia złożyli obecnie na spotkaniu goście.

 IMG 6089 Kopiowanie

IMG 6091 Kopiowanie

IMG 6094 Kopiowanie

IMG 6095 Kopiowanie

IMG 6099 Kopiowanie

IMG 6102 Kopiowanie

IMG 6103 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski