01 Kopiowanie

Powyższe motto przyświecało obchodom Święta Patrona Szkoły Podstawowej im. Gen. Stanisława Maczka w Bliżynie. Uczestników wydarzenia, które odbyło się 29 marca (dwa dni przed 131. rocznicą urodzin generała) powitał dyrektor szkoły Grzegorz Jedrzejczyk. Wśród gości byli: wójt gminy Mariusz Walachnia, radny Sławomir Młodawski mjr Paweł Mongrad i mjr Marcin Kij z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Major Kij jest absolwentem szkoły w Bliżynie.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” prowadzenie uroczystości przejął Roman Falarowski, który wspólnie z narratorem Oliwierem Gołuch przybliżyli sylwetkę gen. Maczka. –Był żołnierzem, który nie przegrał żadnej bitwy, prawym człowiekiem, wielkim patriotą i Polakiem – powiedział na wstępie Grzegorz Jedrzejczyk. Następnie dyrektor odczytał list od Stołecznego Środowiska Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej w Warszawie.

W części artystycznej zatytułowanej „Generał Stanisław Maczek znany i nieznany” wystąpiła młodzież szkolna, która zaczęła od skocznego „Krakowiaka”. Recytacje młodzieży przeplatane były występem muzycznym Agnieszki Więckowskiej, Ryszarda Kucewicza i Filipa Kucewicz, którym na akordeonie akompaniował Dariusz Figarski. Wokaliści zaśpiewali m.in. „Tylko we Lwowie”, „Strażnicę”, „Matczyne ręce” i „Marsz Pierwszej Dywizji Pancernej”.

Wydarzeniu towarzyszyły wystawy tematyczne „Generał broni Stanisław Maczek” (którą przygotować pomógł Marcin Kucewicz, a została przekazana dzięki uprzejmości ppłk. Michała Nowakowskiego i mjr Kija) i „Czołgi i pojazdy pancerne” (Wiktor i Antoni Guzikowscy), „Żołnierzyki ołowiane i czołgi” (Filip Kucewicz) oraz wystawy ze zbiorów Romana Falarowskiego: „Medale i ordery polskie”, „Znaki pułkowe kawalerii polskiej”, „Gazety wojenne” i „Bibliografia i Patronie Szkoły”.

Całość przygotowali Roman Falarowski i Łukasz Pietrzyk.

IMG 5998 Kopiowanie

IMG 5999 Kopiowanie

IMG 6000 Kopiowanie

IMG 6002 Kopiowanie

IMG 6003 Kopiowanie

IMG 6004 Kopiowanie

IMG 6005 Kopiowanie

IMG 6006 Kopiowanie

IMG 6007 Kopiowanie

IMG 6010 Kopiowanie

IMG 6011 Kopiowanie

IMG 6013 Kopiowanie

IMG 6014 Kopiowanie

IMG 6015 Kopiowanie

IMG 6019 Kopiowanie

IMG 6021 Kopiowanie

IMG 6025 Kopiowanie

IMG 6026 Kopiowanie

IMG 6027 Kopiowanie

IMG 6028 Kopiowanie

IMG 6032 Kopiowanie

IMG 6033 Kopiowanie

IMG 6036 Kopiowanie

IMG 6037 Kopiowanie

IMG 6039 Kopiowanie

IMG 6040 Kopiowanie

IMG 6043 Kopiowanie

IMG 6044 Kopiowanie

IMG 6045 Kopiowanie

IMG 6046 Kopiowanie

IMG 6047 Kopiowanie

IMG 6049 Kopiowanie

IMG 6051 Kopiowanie

IMG 6052 Kopiowanie

IMG 6053 Kopiowanie

IMG 6055 Kopiowanie

IMG 6057 Kopiowanie

IMG 6058 Kopiowanie

IMG 6060 Kopiowanie

IMG 6064 Kopiowanie

IMG 6065 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski