01 KopiowanieKilkadziesiąt osób uczestniczyło w spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym przez Klub Seniora w Bliżynie. Jego uczestników powitała prezes Maria Makarewicz, życzenia seniorom złożyli: ks. proboszcz Stanisław Wlazło, wicestarosta Anna Leżańska, wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski, kierownik GOPS Monika Łukomska, pracownik socjalny Agnieszka Świercz oraz dzielnicowi Emil Sadza i Paweł Wodziński.

W swym wystąpieniu ksiądz proboszcz nawiązał do wizyty w Ziemi Świętej gdzie z grupą parafian i mieszkańców gminy przebywał dwa tygodnie temu. –To niesamowite dotknąć miejsca, gdzie stał krzyż i zobaczyć pusty grób – symbol życia i radości. Radość przeżywania z pustego grobu powinna być udziałem nas wszystkich.

IMG 5882 Kopiowanie

IMG 5884 Kopiowanie

IMG 5885 Kopiowanie

IMG 5886 Kopiowanie

IMG 5889 Kopiowanie

IMG 5891 Kopiowanie

IMG 5893 Kopiowanie

IMG 5894 Kopiowanie

IMG 5895 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski