xx1W dniu 17 marca 2023 roku Gmina Bliżyn reprezentowana przez wójta Mariusza Walachnię w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisała umowę na dotację zadania pn.: „Odbiór transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z nieruchomości na terenie gminy Bliżyn w 2023 roku”. Kwota dotacji wynosi 50.000 zł. Planowana ilość płyt azbestowych do odebrania 100 ton. Na kwotę dotacji składają się: środki WFOSiGW w Kielcach 25.000 i środki z NFOSiGW w Warszawie 25.000. Odbiór odpadów z nieruchomości przewidywany jest na przełomie sierpnia i września br.

 xx2

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski