Informujemy, iż pracownikiem Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej wydelegowanym do pełnienia dyżurów w Urzędzie Gminy Bliżyn i Urzędzie Gminy Suchedniów, w sprawach dotyczących  gospodarki leśnej  na gruntach leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa (lasy prywatne) jest pan Jarosław Kaczmarski.
Nr telefonu: 534 201 534

Dyżury dotyczące spraw  w w/w  Gminach odbywają się:


 w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 8.00 – 10.00 (Gmina Bliżyn)

Przewidywane terminy dyżurów w I poł. 2023r.
3 styczeń
7 luty
7 marzec
4 kwiecień
2 maj
6 czerwiec

 

W przypadku zmiany terminu, stosowne informacje zostanie przekazana do wiadomości w Urzędach Gmin.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski