01 KopiowanieTowarzystwo Przyjaciół Bliżyna sfinalizowało wszystkie procedury formalno-prawne i tym samym zakończyło realizację projektu Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Bliżyn, Odrowążek , Płaczków oraz Kopcie. TPB realizowało w/w projekt przy udziale Gminy Bliżyn, a sam projekt został pozyskany poprzez Lokalną Grupę Działania „U Źródeł” w Modliszewicach w ramach przedsięwzięcia 1.2.2. „Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa”.

Modernizacja możliwa była dzięki środkom finansowym Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na operację w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” uzyskano środki w wysokości 130 tys. zł.

TPB przeznaczyło te środki na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i przeprowadziło modernizację czterech kompleksów rekreacyjnych na terenie naszej gminy. Realizację projektu zaplanowano na okres 04.05.2022 r.- 31.12.2022 r. 

W Bliżynie na placu Przedszkola Niepublicznego wybudowano altanę, wymieniono 2 piaskownice i 2 kiwaki. W miejscowości Odrowążek zamontowano duży zestaw Street Workout, zestaw rekreacyjny, ławki i kosz na śmieci. Plac zabaw w miejscowości Płaczków wzbogacono o urządzenia: sprężynowiec Tuba i piaskownicę. Natomiast  w miejscowości Kopcie wybudowano sześciostanowiskową siłownię zewnętrzną, zamontowano ławkę i kosz na śmieci. Na wszystkich kompleksach zostały umieszczone tablice informacyjne.

Wykonawcą przedsięwzięcia była firma COMES Sokołowscy Spółka Jawna z Szydłowca.  TPB poprzez realizację wspomnianego projektu rozszerzyło zakres swojej działalności. Oprócz podstawowych form działalności włączono działania mające na celu rozwój poszczególnych miejscowości oraz służące społeczności naszej gminy. Prezes TPD Izabela Sierko dziękuje za współpracę oraz pomoc merytoryczną i formalno-prawną Gminie Bliżyn, firmie Comes za rzetelne i terminowe wykonanie robót. Jednocześnie życzy wszystkim użytkownikom zmodernizowanych kompleksów  efektywnego i bezpiecznego odpoczynku i relaksu z wykorzystaniem dotychczasowych i nowych urządzeń rekreacyjnych.

301941314 578185154100774 43047178012578872 n Kopiowanie

304388379 578183290767627 7422872328890540918 n Kopiowanie

304595852 578184307434192 2037782776378816390 n Kopiowanie

309254203 165243186168996 8940634720276154878 n Kopiowanie

309365151 165245162835465 5296722763148372163 n Kopiowanie

309372700 165243066169008 6695621947169480857 n Kopiowanie

309379141 165243116169003 650775887823433764 n Kopiowanie

309392940 165243196168995 1045919482667872025 n Kopiowanie

309567232 165245546168760 7766213348316781419 n Kopiowanie

309682757 165243082835673 4526469991801507085 n Kopiowanie

309698129 165243122835669 4304337128118380459 n Kopiowanie

309873222 165243096169005 7673826815990772445 n Kopiowanie

309996191 165243129502335 8329895175204840311 n Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski