W związku z zapowiadanymi na dzień 24.11.2022r. opadami śniegu informujemy, iż na drogach gminnych i powiatowych mogą wystąpić utrudnienia związane z przejezdnością dróg.

Powyższa sytuacja wynika z faktu, iż pomimo ogłoszenia dwóch przetargów na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych nie udało się wyłonić wykonawcy usług.

Ogłoszony został kolejny – trzeci przetarg na ww. zadanie. Wspólnie z władzami powiatu czynimy starania o doraźne zlecenie odśnieżania dróg gminnych i powiatowych.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski