01 KopiowanieStarostwo Powiatowe oraz Sołectwo Rędocin byli organizatorami trzeciej edycji cyklu „Korona Gór Powiatu Skarżyskiego” organizowanego w ramach Marszobiegu Powiatowego. Sześciokilometrowa trasą z metą w miejscu integracji w Rędocinie przeszło około dwustu osób. Tutaj powitali ich wicestarosta Anna Leżańska, członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska, wójt gminy Mariusz Walachnia oraz sołtys Wiesław Kwapisz i rada sołecka.

Wymarsz na trasę marszobiegu nastąpił z Hucisk (gmina Szydłowiec). Trasa liczyła około 6 km. i wiodła turystycznym szlakiem zielonym poprzez szczyt Altana, po czym turystycznym szlakiem niebieskim do Rędocina.

Na miejscu uczestnicy marszobiegu mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji i wziąć udział w konkursach z nagrodami jak np. „poszukiwanie skarbów”, czy „zrobieni w balona”. Przygotowany był również ciepły posiłek dla uczestników marszobiegu. Warsztaty garncarskie poprowadził Jarosław Rodak.

W przyjęcie gości bardzo zaangażowany był sołtys Wiesław Kwapisz, Jarosław i Barbara Rodak oraz rada sołecka: Teresa Kwapisz, Danuta Czyż, Mieczysław Czyż, Stanisława Bilska i Agnieszka Grech. Ławek użyczyli Halina i Józef Nowakowie z Mroczkowa.

Przypominamy, że Starostwo Powiatowe w 2022 roku przygotowało nową formę zmagań turystycznych. Podczas pierwszej edycji, która odbyła się w maju br., zaprosiliśmy Państwa do zdobycia Korony Gór Powiatu Skarżyskiego. Referat ds. Promocji wspólnie z PTTK opracował regulamin zdobycia sześciu szczytów. Każdy uczestnik tego wydarzenia otrzymał książeczkę, w której znajdują się krótkie ich opisy z miejscem na pieczątkę. W pierwszym rajdzie zmierzyliśmy się ze szczytem na Świniej Góry, a na zakończenie wakacji zdobyliśmy Kamień Michniowski. Tym razem zachęcamy Państwa do zdobycia szczytu Altana. W kolejnych etapach wspólnego zdobywania korony naszego powiatu odbędą się także marszobiegi na: Górę Skarbową, Osieczyńską Górę i Bukową Górę. Po zebraniu sześciu pieczątek w książeczce, każdy piechur otrzyma wyjątkową odznakę Powiatu Skarżyskiego i PTTK, która została specjalnie zaprojektowana w tym celu.

IMG 9779 Kopiowanie

IMG 9780 Kopiowanie

IMG 9783 Kopiowanie

IMG 9785 Kopiowanie

IMG 9786 Kopiowanie

IMG 9789 Kopiowanie

IMG 9790 Kopiowanie

IMG 9792 Kopiowanie

IMG 9793 Kopiowanie

IMG 9794 Kopiowanie

IMG 9795 Kopiowanie

IMG 9796 Kopiowanie

IMG 9797 Kopiowanie

IMG 9798 Kopiowanie

IMG 9799 Kopiowanie

IMG 9800 Kopiowanie

IMG 9802 Kopiowanie

IMG 9804 Kopiowanie

IMG 9805 Kopiowanie

IMG 9806 Kopiowanie

IMG 9807 Kopiowanie

IMG 9808 Kopiowanie

IMG 9809 Kopiowanie

IMG 9810 Kopiowanie

IMG 9811 Kopiowanie

IMG 9814 Kopiowanie

IMG 9815 Kopiowanie

IMG 9816 Kopiowanie

IMG 9817 Kopiowanie

IMG 9818 Kopiowanie

IMG 9819 Kopiowanie

IMG 9820 Kopiowanie

IMG 9821 Kopiowanie

IMG 9822 Kopiowanie

IMG 9824 Kopiowanie

IMG 9825 Kopiowanie

IMG 9827 Kopiowanie

IMG 9829 Kopiowanie

IMG 9832 Kopiowanie

IMG 9834 Kopiowanie

IMG 9835 Kopiowanie

IMG 9836 Kopiowanie

IMG 9838 Kopiowanie

IMG 9839 Kopiowanie

IMG 9840 Kopiowanie

IMG 9841 Kopiowanie

IMG 9842 Kopiowanie

IMG 9843 Kopiowanie

IMG 9844 Kopiowanie

IMG 9845 Kopiowanie

IMG 9849 Kopiowanie

IMG 9851 Kopiowanie

x Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski