01 KopiowanieW zabytkowym, ponad dwustuletnim kościele św. Rocha w Mroczkowie, w niedzielę 18 września odbyła się druga edycja Koncertu Piosenki Religijnej. Jego uczestników powitał ks. proboszcz Krzysztof Sieczka, występy młodych artystów oceniało jury w składzie: Dariusz Figarski – przewodniczący, oraz Joanna Kaluga i Jarosław Dąbrowa. Koncert odbył się w dniu św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży.

W kategorii klas V-VI wygrała Maja Bilska przed Leną Kowalik, w kat. klas II-III zwyciężyła Amelia Kwapisz, przed Amelią Skałdanowską, na trzecim miejscu ex-aeqo byli Julia Ołub i Paweł Kozłowski. Zwycięzcy otrzymali statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe. Pamiątkowe dyplomy uczestnictwa otrzymały: Maja Potępa, Wiktoria Skrok, Julia Zygulska i Marta Gruszczyńska.

W oczekiwaniu na werdykt jury wystąpiła „Bliżyńska Gromada” pod kierunkiem Grażyny Kij i Haliny Fidor.

Podziękował im wręczając upominki ks. proboszcz, podobnie jak członkom jury oraz Ewie Mastalerz, która przygotowała dzieci w szkole oraz Mariuszowi Szcześniak i Grzegorzowi Gruszczyńskiemu za nagłośnienie. Prezenty za występ otrzymały też dzieci w „Bliżyńskiej Gromady”.

Wydarzenie uzyskało wsparcie z budżetu Gminy Bliżyn w ramach programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i ochrony przed używkami i alkoholem.

IMG 8947 Kopiowanie

IMG 8948 Kopiowanie

IMG 8949 Kopiowanie

IMG 8950 Kopiowanie

IMG 8951 Kopiowanie

IMG 8952 Kopiowanie

IMG 8953 Kopiowanie

IMG 8955 Kopiowanie

IMG 8958 Kopiowanie

IMG 8962 Kopiowanie

IMG 8965 Kopiowanie

IMG 8966 Kopiowanie

IMG 8967 Kopiowanie

IMG 8968 Kopiowanie

IMG 8970 Kopiowanie

IMG 8971 Kopiowanie

IMG 8972 Kopiowanie

IMG 8973 Kopiowanie

IMG 8976 Kopiowanie

IMG 8977 Kopiowanie

IMG 8978 Kopiowanie

IMG 8980 Kopiowanie

IMG 8981 Kopiowanie

IMG 8982 Kopiowanie

IMG 8984 Kopiowanie

IMG 8986 Kopiowanie

IMG 8987 Kopiowanie

IMG 8989 Kopiowanie

IMG 8990 Kopiowanie

IMG 8992 Kopiowanie

IMG 8994 Kopiowanie

IMG 8996 Kopiowanie

IMG 8997 Kopiowanie

IMG 8998 Kopiowanie

IMG 9001 Kopiowanie

IMG 9002 Kopiowanie

IMG 9006 Kopiowanie

IMG 9008 Kopiowanie

IMG 9010 Kopiowanie

IMG 9012 Kopiowanie

IMG 9014 Kopiowanie

IMG 9017 Kopiowanie

IMG 9018 Kopiowanie

IMG 9020 Kopiowanie

IMG 9021 Kopiowanie

IMG 9026 Kopiowanie

IMG 9027 Kopiowanie

IMG 9028 Kopiowanie

IMG 9029 Kopiowanie

IMG 9030 Kopiowanie

 IMG 9031 Kopiowanie

IMG 9035 Kopiowanie

IMG 9036 Kopiowanie

IMG 9038 Kopiowanie

IMG 9039 Kopiowanie

IMG 9042 Kopiowanie

IMG 9044 Kopiowanie

IMG 9045 Kopiowanie

IMG 9046 Kopiowanie

IMG 9047 Kopiowanie

IMG 9053 Kopiowanie

IMG 9054 Kopiowanie

IMG 9057 Kopiowanie

IMG 9062 Kopiowanie

IMG 9063 Kopiowanie

IMG 9066 Kopiowanie

IMG 9067 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski