1 Kopiowanie7 września obchodzony był Światowy Dzień Fair Play, ustanowiony w 2020 przez Międzynarodowy Komitet Fair Play. To inicjatywa mająca na celu promocję zasad fair play oraz wartości etycznych w sporcie i w życiu. Do akcji Bieg Fair Play PKOl  2022 włączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczkowie.

Inicjatywa odbyła się w dniu 13 września. Dystans biegu dobierany był indywidualnie do możliwości danej grupy biegaczy. Ideą wydarzenia nie jest bicie rekordów. Celem akcji jest propagowanie idei fair play wśród jak największej liczby uczniów. Koordynatorem wydarzenia #Bieg Fair Play była Katarzyna Chrzanowska.

2 Kopiowanie

3 Kopiowanie

4 Kopiowanie

5 Kopiowanie

6 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski