01 KopiowanieXII Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Seniorów Ochotniczych Straży Pożarnych odbyły się 10 września na stadionie Ruchu w Skarżysku-Kamiennej. Wśród seniorów najlepsza okazała się reprezentacja OSP Sorbin, na drugim miejscu zawody zakończyli druhowie z OSP Kierz Niedźwiedzi, trzecie miejsce zajęli druhowie OSP Grzybowa Góra, w kategorii MDP zwyciężyła ekipa z Grzybowej Góry przed OSP Sorbin. W zakończeniu zawodów uczestniczyli wójt gminy Mariusz Walachnia i komendant gminny OSP Zdzisław Kuźdub.

Przed rozpoczęciem zawodów, meldunek o gotowości do ich rozpoczęcia na ręce prezesa ZP ZOPS, marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego, złożył Marek Odelski z OSP Łączna. Uczestników zawodów powitał komendant powiatowy PSP st. bryg. Marcin Machowski, kierownikiem zawodów był bryg. Jarosław Janowski, sędzią głównym mł. bryg. Marcin Jasiński.

Zawody zostały rozegrane w konkurencjach rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy na 400 metrów z przeszkodami. W kategoriach młodzieżowych w zawodach udział w wzięły 2 drużyny. W zawodach seniorów zostały rozegrane konkurencje: ćwiczenia bojowe i bieg sztafetowy 7x50 metrów z przeszkodami. W zawodach udział wzięło 8 drużyn seniorów, w tym OSP Mroczków, OSP Sorbin oraz OSP Nowy Odrowążek, oraz dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. W tym roku zabrakło silnej zazwyczaj ekipy z Lipowego Pola Plebańskiego oraz Kobiecych Drużyn Pożarniczych.

Jako pierwsze do rywalizacji przystąpiły Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Zwyciężyła reprezentacja OSP Grzybowa Góra (mieszana(, drugie miejsce zajęła drużyna OSP Sorbin. Wśród seniorów najlepsza okazała się reprezentacja OSP Sorbin, na drugim miejscu zawody zakończyli druhowie z OSP Kierz Niedźwiedzi, trzecie miejsce zajęli druhowie OSP Grzybowa Góra.

Wyniki końcowe

Młodzieżowe Drużyny  Pożarnicze

Rozwinięcie bojowe 

 1. MDP Grzybowa Góra – 894,60 pkt.
 2. MDP Sorbin – 827,94 pkt.

Bieg sztafetowy na 400 metrów z  przeszkodami 

 1. MDP Sorbin - 82,00 pkt.
 2. MDP Grzybowa Góra – 74,00 pkt.

Klasyfikacja generalna 

 1. MDP Grzybowa Góra – 968,48pkt.
 2. MDP Sorbin. – 909,16 pkt.

Ćwiczenia bojowe -  Seniorzy

 1. OSP Sorbin - 29,90 pkt.
 2. OSP Kierz Niedźwiedzi - 32,26 pkt.
 3. OSP Łączna - 40,42 pkt.
 4. OSP Grzybowa Góra -31,32 pkt.
 5. OPS Suchedniów - 41,90 pkt.
 6. OSP Skarżysko-Kamienna - 47,25 pkt.
 7. OSP Nowy Odrowążek 61,42 pkt.
 8. OSP Mroczków 98,28 pkt.

Sztafeta Pożarnicza 7x50 - Seniorzy

 1. OSP Kierz Niedźwiedzi - 65,09 pkt.
 2. OSP Sorbin - 66,63 pkt.
 3. OSP Grzybowa Góra 67,30 pkt.
 4. OSP Skarżysko-Kamienna 68, 25 pkt.
 5. OSP Nowy Odrowążek- 69,30 pkt.
 6. OPS Suchedniów 71,01 pkt.
 7. OSP Mroczków 75,97pkt.
 8. OSP Łączna 72,27 pkt.

Seniorzy - klasyfikacja generalna 

 1. OSP Sorbin - 96,53 pkt.
 2. OSP Kierz Niedźwiedzi - 98,15 pkt.
 3. OSP Grzybowa Góra - 98,62 pkt.
 4. OSP Suchedniów - 112,97 pkt.
 5. OSP Skarżysko - Kamienna – 115,50 pkt.
 6. OSP Nowy Odrowążek - 130,72 pkt.
 7. OPS Łączna - 130,98 pkt.
 8. OSP Mroczków 174,25 pkt

 

Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowej dyplomy i puchary oraz nagrody rzeczowe.

x Kopiowanie

 

x1 Kopiowanie

x2 Kopiowanie

x3 Kopiowanie

x4 Kopiowanie

x5 Kopiowanie

x6 Kopiowanie

x7 Kopiowanie

x8 Kopiowanie

x9 Kopiowanie

x10 Kopiowanie

1 Kopiowanie

2 Kopiowanie

3 Kopiowanie

4 Kopiowanie

6 Kopiowanie

7 Kopiowanie

8 Kopiowanie

11 Kopiowanie

12 Kopiowanie

13 Kopiowanie

14 Kopiowanie

15 Kopiowanie

16 Kopiowanie

17 Kopiowanie

20 Kopiowanie

21 Kopiowanie

22 Kopiowanie

23 Kopiowanie

24 Kopiowanie

25 Kopiowanie

26 Kopiowanie

27 Kopiowanie

28 Kopiowanie

29 Kopiowanie

30 Kopiowanie

31 Kopiowanie

32 Kopiowanie

33 Kopiowanie

34 Kopiowanie

36 Kopiowanie

37 Kopiowanie

38 Kopiowanie

39 Kopiowanie

40 Kopiowanie

41 Kopiowanie

42 Kopiowanie

43 Kopiowanie

44 Kopiowanie

45 Kopiowanie

46 Kopiowanie

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski