01 KopiowanieUroczysta Gala wręczenia Świętokrzyskich Nagród Muzealnych im. Tadeusza Włoszka odbyła się 9 września w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. To trzecia edycja nagród, które przyznaje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dziedzinie muzealnictwa. W tym roku jedną z nagród otrzymał Mieczysław Bąk „w uznaniu dokonań wzbogacających dorobek świętokrzyskiego muzealnictwa w kategorii „Konserwacja Zbiorów” za konserwację kościoła św. Rocha w Mroczkowie oraz przykościelnej dzwonnicy”.

Zgodnie z uchwałą nr XXX/407/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działalności muzealnej w następujących kategoriach: Wystawa, Publikacja, Edukacja oraz Konserwacja Zbiorów. Nagrody wręczyli: senator Krzysztof Słoń, przewodniczący sejmiku województwa świętokrzyskiego Andrzej Pruś oraz członek zarządu województwa Marek Bogusławski.

-Drewniany kościół w Mroczkowie zbudowano jako wotum mieszkańców za ocalenie przed zarazą. Gdy w 1985 roku ubiegłego wieku obok zbudowano nową świątynię, stara zaczęła podupadać. Były nawet głosy, że należy ją rozebrać. Zaproponowałem księdzu Antoniemu Kochanowskiemu pomoc w ocaleniu kościółka, potem kontynuowaliśmy prace z obecnym proboszczem, księdzem Krzysztofem Sieczką. Udało się nam zdobyć dofinansowania, trwająca od 2005 roku renowacja kosztowała 1.180.000 złotych, w tym ponad 700.000 złotych to środki zewnętrzne. Uratowaliśmy ten zabytek, został odrestaurowany z zewnątrz i wewnątrz, łącznie ze starym ołtarzem, amboną i konfesjonałem. Renowacje przeszły również dwa zabytkowe obrazy - świętej Barbary i świętego Rocha, dokonała tego pani konserwator Małgorzata Misztal. Renowację przeszła także drewniana dzwonnica, która niebawem stanie się muzeum parafialnym. Jak zapowiada proboszcz, być może nastąpi to już w przyszłym roku – mówił podczas Gali Mieczysław Bąk.

Dodajmy, że udział w renowacji kościoła ma m.in. Gmina Bliżyn, Powiat Skarżyski, ale przede wszystkim Wojewódzki Konserwator Zabytków. Parafia pozyskiwała na ten cel również środki unijne.

Galę uświetnił koncert zespołu „LeonVoci” zespół ze Lwowa, założony w 2015 roku przez Nazara Tatsyshyna – lidera kwartetu. W tłumaczeniu z języka włoskiego oraz hiszpańskiego  „LeonVoci” oznacza „Głosy lwów” lub „Głosy Lwowa”.

Uroczystość odbywała się w ramach Wojewódzkiej Inauguracji 30. Europejskich Dni Dziedzictwa.

IMG 8201 Kopiowanie

IMG 8203 Kopiowanie

IMG 8205 Kopiowanie

IMG 8207 Kopiowanie

IMG 8212 Kopiowanie

IMG 8255 Kopiowanie

IMG 8268 Kopiowanie

IMG 8279 Kopiowanie

IMG 8281 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski