Informujemy, że wszystkie wnioski, także ten o przyznanie dodatku węglowego, można wysyłać przez portal EPUAP. Zgodnie z obowiązującym prawem należy przesyłać dokumenty elektroniczne - czyli takie, które są podpisane profilem zaufanym bądź podpisem kwalifikowanym. Przesłanie samego skanu dokumentu, który nie jest dokumentem elektronicznym, powoduje przedłużenie procedury i wezwanie o uzupełnienie wniosku.

Podpisanie samej wysyłki poprzez ePUAP nie jest jednoznaczne z podpisaniem skanu dokumentu.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski