01Mieszkanka Sorbina, Pani Helena Boczek, skończyła 105 lata! To najstarsza mieszkanka w Gminie Bliżyn i w Powiecie Skarżyskim oraz w regionie. W niedzielę 7 sierpnia Mszę św. w intencji Jubilatki odprawił ks. proboszcz Marek Senderowski, który po nabożeństwie złożył pani Helenie życzenia. Uczyli to również: poseł Marzena Okła-Drewnowicz, wicestarosta Anna Leżańska,  wójt gminy Mariusz Walachnia wraz z radnym Józefem Dąbrowskim i zastępca kierownika USC Luizą Jurczyk-Kutryb, członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Sorbin”, ks. senior Julian Olejarz, mieszkańcy Sorbina. W imieniu Jubilatki uczestnikom nabożeństwa podziękowała córka pani Heleny - Janina Kołek.

Nabożeństwo uświetniła schola parafialna pod kierunkiem Agnieszki Więckowskiej. Piękny wiersz dedykowany Jubilatce autorstwa Danuty Młodawskiej odczytała Halina Fidor.

Pani Helena Boczek urodziła się 7 sierpnia 1917 roku, jako jedna z sześciorga dzieci Julii i Franciszka Boczek. Całe życie zajmowała się gospodarstwem i wychowywaniem dzieci. Doczekała się ich pięciorga, ma 11 wnuków i 18 prawnuków. Działała w istniejącym od 1935 roku Kole Gospodyń Wiejskich w Sorbinie i stowarzyszeniach katolickich. Pomagała w budowie szkoły. Brała udział w pogrzebie marszałka Piłsudskiego. Jej brat, Szczepan, został zamordowany w Katyniu.

IMG 5540 Kopiowanie

IMG 5542 Kopiowanie

IMG 5544 Kopiowanie

IMG 5545 Kopiowanie

IMG 5548 Kopiowanie

IMG 5549 Kopiowanie

IMG 5550 Kopiowanie

IMG 5559 Kopiowanie

IMG 5564 Kopiowanie

IMG 5566 Kopiowanie

IMG 5568 Kopiowanie

IMG 5571 Kopiowanie

IMG 5575 Kopiowanie

IMG 5576 Kopiowanie

IMG 5578 Kopiowanie

IMG 5580 Kopiowanie

IMG 5580 Kopiowanie

IMG 5584 Kopiowanie

IMG 5586 Kopiowanie

IMG 5588 Kopiowanie

IMG 5591 Kopiowanie

IMG 5593 Kopiowanie

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski