01 KopiowanieMonika Lisowska, sołtys Nowego Odrowążka, pełniąca swą funkcję o jedenastu lat, zdobyła wyróżnienie w konkursie na „Sołtysa Roku 2021”. Gratulacje i czek na 1000,00 złotych wręczył jej wójt gminy Mariusz Walachnia 25 czerwca podczas odbywającego się w Wąchocku XXVII Zjazdu Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Pani Monice towarzyszyli członkowie rodziny.

Zjazd odbył się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Wąchocku. Przed jego rozpoczęciem uczestnicy udali się pod Pomnik Sołtysa, gdzie poseł Agata Wojtyszek, senator Krzysztof Słoń i wojewoda Zbigniew Koniusz złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniające zmarłego rok temu Feliksa Januchtę, który przez ćwierć wieku przewodniczył sołtysom ziemi kieleckiej.

Wójt Mariusz Walachnia gratulując pani sołtys podkreślił zmiany, jakie zaszły w sołectwie za jej kadencji. To m.in. remont remizy strażackiej oraz zakup nowego wozu bojowego dla OSP Nowy Odrowążek.

Sołtysem Rok został Aleksander Drozdowski, sołtys Fanisławic, gmina Łopuszno. Wydarzeniu towarzyszył XIII Krajowy Turniej Sołtystów.

 

92 Kopiowanie

IMG 3200 Kopiowanie

IMG 3203 Kopiowanie

IMG 3204 Kopiowanie

IMG 3205 Kopiowanie

IMG 3209 Kopiowanie

IMG 3212 Kopiowanie

IMG 3214 Kopiowanie

IMG 3218 Kopiowanie

IMG 3219 Kopiowanie

IMG 3220 Kopiowanie

IMG 3221 Kopiowanie

IMG 3223 Kopiowanie

IMG 3224 Kopiowanie

IMG 3226 Kopiowanie

IMG 3227 Kopiowanie

IMG 3229 Kopiowanie

IMG 3231 Kopiowanie

IMG 3232 Kopiowanie

IMG 3235 Kopiowanie

IMG 3237 Kopiowanie

IMG 3238 Kopiowanie

IMG 3239 Kopiowanie

IMG 3240 Kopiowanie

IMG 3243 Kopiowanie

IMG 3246 Kopiowanie

IMG 3249 Kopiowanie

IMG 3254 Kopiowanie

IMG 3258 Kopiowanie

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski