Zgodnie z ustawa jest to kwota 40 zł na dzień na osobę. Te pieniądze są formą rekompensaty dla tych osób, które przyjmują Ukraińców u siebie. Nie ma tutaj żadnych zasad co do tego, na co te pieniądze maja być przeznaczone. To są pieniądze, które są do dyspozycji osób, które goszczą Ukraińców.

Jeśli ktoś zapewnia obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie od 24 lutego i nadal zamierza je zapewniać, to może wniosek złożyć już teraz - otrzyma wówczas świadczenie wyłącznie za czas do momentu wypełnienia wniosku, a na pozostały okres może złożyć kolejny wniosek w terminie późniejszym. Może także poczekać i złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres pobytu uchodźcy pod swoim dachem. Świadczenie jest wypłacane za okres nie dłuższy niż 60 dni

Poniżej zamieszczamy druki, jakie należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Bliżyn. Wniosek wypełniamy tylko jeden, natomiast kartę osoby przyjętej do zakwaterowania dla każej osoby osobno! Druki są również dostępne w siedzibie urzędu.

W dniu 6.05.2022 r. - aktualizacja wzoru wniosku - zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy nakładają na podmioty składające wnioski, obowiązek uzupełnienia numeru PESEL uchodźców. Bez tej informacji świadczenie nie będzie wypłacane.

Znowelizowane przepisy umożliwiają również ubieganie się o wypłatę świadczenia za łączny okres 120 dni. W przypadku dłuższego okresu, w którym zapewniane jest zakwaterowanie i wyżywienie, należy dodatkowo uzasadnić wniosek o przyznanie świadczenia.

 

Wniosek o świadczenie

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski