W związku z sytuacją na Ukrainie tworzona jest dla naszej gminy baza osób chcących włączyć się w pomoc dla uchodźców poprzez zabezpieczenie im schronienia. Osoby deklarujące chęć przyjęcia potrzebujących mogą przekazać następujące informacje do urzędu gminy podając: dane kontaktowe, liczbę osób jakie mogą przyjąć oraz okres na jaki deklarują pomoc.

Stworzenie takiej bazy pozwoli nam na szybkie rozlokowanie osób potrzebujących oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.

Zgłoszenia chęci zapewnienia schronienia można dokonać telefonicznie lub osobiście
w Urzędzie Gminy Bliżyn w godzinach pracy urzędu.

Pragniemy nadmienić, że rząd przygotowuje rozwiązania, które mają polegać m.in. na pokryciu kosztów pobytu uchodźców.

Urząd Gminy Bliżyn
Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn

tel. 41 2541 104, 41 2541 172

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski