8 listopada uczniowie klasy Ia Szkoły Podstawowej w Bliżynie z wychowawczynią Grażyną Kij gościli w Domu Tkaczki Urszuli Wolskiej. Celem wycieczki było poznanie dawnych zajęć i zawodów ludzi mieszkających na wsi, zapoznanie się z tkactwem i obróbką włókna.
Dzieci serdecznie powitała Ula Wolska, która oprowadziła uczestników wycieczki po Domku Tkaczki i w interesujący sposób opowiedziała o tym, jak żyli dawniej ludzie. Dzieci mogły spróbować tkać na krosnach, czesać len, międlić ,itp. Ciekawiły uczniów różne stare eksponaty, naczynia i urządzenia, które ułatwiały dawniej ludziom pracę w domu i  gospodarstwie domowym.

Na koniec wizyty dzieci podziękowały Pani Uli za ciekawą lekcję historii własnoręcznie wykonanymi laurkami. Wszystkim wycieczka bardzo się podobała Również wychowawczyni Grażyna Kij serdecznie dziękuje Uli Wolskiej za umożliwienie zwiedzania muzeum oraz przekazanie dzieciom wiele interesujących wiadomości. Podziękowania kieruje też do mamy Kacperka, Gabrieli Mindy za uczestnictwo w wycieczce i pomoc.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski