00-0aa-and01Około 30. osób, w tym goście ze Stąporkowa, bawiło się na zabawie andrzejkowej zorganizowanej przez Klub Seniora w Mroczkowie. Przybyłych powitał Wacław Pejas, który na początek w imieniu zebranych złożył życzenia pani Annie Szmit z okazji 65. rocznicy urodzin. Nie zabrakło więc tortu, a później do zabawy przygrywali Zbigniew Jedliński i Jacek Miernik.

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski