00-0aa-debatap01Dziś w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej odbyła się Debata społeczna na temat bezpieczeństwa. Samorząd Bliżyna reprezentowali wójt gminy Mariusz Walachnia oraz zajmujący się zarządzaniem kryzysowym Zdzisław Kuźdub. Obecna była członek zarządu powiatu Anna Leżańska, zaś moderatorem, obok mł. aspirant Anny Terleckiej, Jacek Krzepkowski.

Po przedstawieniu danych statystycznych przez I zastępcę komendanta powiatowego policji Dariusza Dębowskiego - odbyła się dyskusja w 2 panelach tematycznych:

- bezpieczeństwo pieszych i w ruchu drogowym,

- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w tym problematyka dopalaczy.

Wójt zgołsił trzy postulaty i problemy:

- zwiększenie prędkości na drodze krajowej od Brześcia do Bliżyna do 70 km,

- konieczność zgłaszania wydarzeń powodujących, w których uszkodzone jest mienie zagrażające życiu lub bezpieczeństwu, przez policję do gminy; wynikało to z faktu po zdarzeniu drogowym, podczas którego obok mostu henrykowskiego uszkodzony został słup energetyczny i dosłownie zwisał nad drogą,

- problem dzików.

Komendant Dębowski podziękował również wójtowi za angażowanie się w akcję wyposażania dzieci w odblaski.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski