W związku z faktem rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o skażeniu wody w Zalewie Bliżyńskim bakterią coli podajemy informację o wynikach badania wody przygotowaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Skarżysku -Kamiennej.
PRÓBA 1 – początek miejsca wykorzystywanego do kąpieli
1. Liczba Escherichia coli w 100 ml
       126 jednostek – norma do 1000 jednostek

2. Liczba Enterokoków na 100 ml
      19 jednostek – norma do 400 jednostek

PRÓBA 2 – koniec miejsca wykorzystywanego do kąpieli

1. Liczba Escherichia coli w 100 ml
       249 jednostek – norma do 1000 jednostek
2. Liczba Enterokoków na 100 ml
       19 jednostek – norma do 400 jednostek

woda 1

 

woda 2

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski