PrzedwiosnieWystawa pokonkursowa Przedwiośnie 38 – Interdyscyplinarnego Konkursu Plastycznego Województwa Świętokrzyskiego, zaczęła się uroczystym wręczeniem nagród laureatom 26 czerwca. Wystawę można oglądać w Galeriach Dolnej i Górnej Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, do 3.08.2015 r.
Tegoroczna edycja PRZEDWIOŚNIA zgromadziła 87 artystów, którzy zgłosili 247 prac, wykonanych w różnych technikach: od klasycznej rzeźby, rysunku, poprzez grafikę, malarstwo, kolaż, fotografię, po – coraz częściej pokazywane – dzieła w technice wideo.
Jurorzy w składzie: Prof. Tadeusz Gustaw Wiktor – ASP Kraków, Uniwersytet Rzeszowski – przewodniczący jury; Mgr Eulalia Domanowska – historyk sztuki, krytyk sztuki, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku; Prof. Jan Ferenc – artysta grafik i rysownik – UMCS Lublin; Prof. Janusz Matuszewski – ASP w Krakowie ocenili i zakwalifikowali do wystawy pokonkursowej 126 prac 60 autorów. Przyznali 12 nagród, oraz 13 wyróżnień honorowych
Między innymi wyróżnienie honorowe otrzymała Urszula Jędrzejczyk za dwie książki artystyczne „Snuć" i „Pole ciszy". Na wystawie znajduje się również rzeźba Pawła Osóbki „Fragment".

Laureatce gratulujemy.

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski