00-alesne31 marca w grupue starszej przedszkolaków Leśne Ludki odbyły się kolejne zajęcia otwarte dla rodziców. Organizatorką spotkania była Magdalena Kozłowska. Mimo licznych prac przedświątecznych najbliżsi przedszkolaków znaleźli czas i bardzo licznie przybyli na zajęcia, które dotyczyły oczywiście tradycji wielkanocnych.

 

 

Dzieci po wzajemnym powitaniu w kręgu przystąpiły do różnorodnych działań edukacyjnych. Pani Magda przygotowała bogaty zestaw zadań dla przedszkolaków, mających na celu utrwalenie tradycji i zwyczajów świąt Wielkiej Nocy. Leśne ludki w trakcie zajęć wykazały się wiedzą i umiejętnościami w zakresie rozwiązywania zagadek i krzyżówek, liczenia, dzielenia wyrazów na sylaby i klasyfikowania przedmiotów, a także dużą znajomością tradycji i obrzędów wielkanocnych. Zaprosiły osoby towarzyszące do wspólnej zabawy muzyczno-ruchowej.

Końcowym akcentem spotkania były warsztaty plastyczno- techniczne „Pisanki- jajka malowane”. Uczestnicy ozdabiali jajka różnymi technikami. Powstały przepiękne, barwne, świąteczne pisanki. Zarówno dzieci ,jak i dorośli pracowali z wielkim zaangażowaniem i już nie wiadomo , kto miał ciekawsze pomysły.

Zwieńczeniem twórczej pracy była prezentacja gotowych pisanek, oraz podziękowanie za przybycie i życzenia zdrowych, radosnych, rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy i tradycyjnie mokrego Śmingusa - Dyngusa. 

Alleluja!!! Niech Wszystkim się darzy. Zmartwychwstał Pan - dobrem Nas obdarzy. Alleluja!!!

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski