„Przystań Bliżyn 2019”

odbędzie się w Bliżynie 16 czerwca 2019 r.

na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury

Plac Broel - Platerów 4

 

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie jest Organizatorem zaplecza handlowego i gastronomicznego „Przystani Bliżyn 2019”

            

Stoiska handlowe i gastronomiczne w godz.: 14.00 – 23.30

Scena – występy artystyczne w godz.: 15.00 – 22.00

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do tego, co następuje:

- Po godzinie 13.30 zakaz wjazdu na teren imprezy obowiązuje osoby prowadzące działalność handlową, niezależnie od wykupionego stoiska;

- Zakaz ten dotyczy również samochodów przewożących osoby niepełnosprawne;

- Zakaz ten nie dotyczy samochodów Organizatora, pojazdów artystów i służb ratowniczych;

 

POSTANOWIENIA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ

 

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne zostaną dopuszczone do działalności handlowej na terenie imprezy pod warunkiem złożenia pisemnej oferty (zgłoszenia), która zawierać będzie:

 • · Szczegółowy asortyment proponowany do sprzedaży;
 • · niezbędną powierzchnię pod stoisko (długość)
 • · oczekiwania od organizatora imprezy (np. zasilanie energetyczne)

. kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

 

We własnym zakresie osoby prowadzące działalność handlową związaną z gastronomią powinny posiadać przy sobie opinie wydane przez właściwego sobie Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 1. Dokumentem upoważniającym do handlu na terenie imprezy jest upoważnienie wydane przez Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie po uregulowaniu należności do dnia 10 czerwca 2019 r. na numer bankowy Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie BS Nr konta 07 8520 0000 2001 0017 8044 0002 z dopiskiem „za stoisko handlowe nr.”.
 2. Karty zgłoszenia należy przesyłać do dnia 27 maja 2019 r. (pocztą, e-meil, lub złożyć osobiście ).
 3. Karty zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury Plac Broel – Platerów 4 26-120 Bliżyn tel.4 25 41 676 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Karta zgłoszenia do pobrania na stronie Gminnego Ośrodka Kultury, Gminy Bliżyn lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
 5. Nadesłanie karty zgłoszenia nie jest jednoznaczne z prawem do uczestnictwa w „Przystani Bliżyn 2019”.
 6. GOK zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w „Przystani Bliżyn 2019” bez podania przyczyny.
 7. O przyjęciu zgłoszenia, wysokości opłat za stoisko i numerze stoiska zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie do dnia 3 czerwca 2019 r
 8. Po uiszczeniu opłaty w terminie określonym w pkt 1 otrzymają Państwo upoważnienia – wejściówki z numerem stoiska.
 9. Osobom, które dokonały rezerwacji , wpłaciły na konto GOK należną opłatę, a nie dojechały na miejsce imprezy z różnych przyczyn, organizator nie zwraca wpłaconych środków.
 10. Niedokonanie opłaty za stoisko handlowe w terminie wyznaczonym przez Organizatora jest jednoznaczne z rezygnacją z zarezerwowanego miejsca.
 11. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne dopuszczone do działalności na terenie imprezy powinny zająć miejsce z godnie z numerem i powierzchnią, określoną na dokumencie upoważniającym do handlu wydanym przez Organizatora;. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.
 12. Niezgodność asortymentu z podanym w zgłoszeniu upoważnia organizatora do usunięcia handlującego z terenu imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.
 13. Na Państwa życzenie Organizator wyda rachunek uproszczony za stoisko w dniu imprezy.
 14. Wyposażenie stoiska wystawcy zapewniają sobie we własnym zakresie (stoły, krzesła, zadaszenie)
 15. Uczestnik korzystający z energii elektrycznej ma obowiązek korzystać z urządzeń atestowanych spełniających polskie normy.
 16. Organizator nie odpowiada za braki w dostawach prądu, niezależnych od niego.
 17. Organizator zapewnia podpięcie do energii elektrycznej 23.06.13 od godz. 1200 - do godz.2300.
 18. Uczestnik ma obowiązek zastosować się do wytycznych Organizatora dotyczących czystości i estetyki stoiska. Po zakończeniu działalności stoiska uczestnik jest zobowiązany do posprzątania odpadów w jego obrębie.

Karta zgłoszenia w formacie pdf

Karta zgłoszenia w wormacie docx

Regulamin imprezy "Przystań Bliżyn 2019"

 

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski