Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Wojtyniów i Brzeście

loga EU PROW2014 2020

W dniu 27.04.2020r. Gmina Bliżyn podpisała z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Wojtyniów i Brzeście.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Poprawa życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w gm. Bliżyn.

Operacja zrealizowana jest w dwóch etapach:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul. Źródlanej i ul. Skrajnej;
  2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia.

W wyniku realizacji operacji zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 3,923 km.

Operacja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Wojtyniów i Brzeście” realizowana jest z udziałem środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski