termo1 Kopiowanie5.860.587,97 zł kosztować będzie termomodernizacja 6 budynków użyteczności publicznej na obszarze gminy tj. Zespołu Szkół w Bliżynie, szkół podstawowych w Mroczkowie, Odrowążku i Sorbinie, budynku remizy wraz z biblioteką w Bliżynie oraz budynku urzędu gminy. Koszty kwalifikowalne projektu to 4.974.147,55 zł, w tym dotacja 4.228.705,42 zł. –Na realizację tych inwestycji czekaliśmy od dawna – nie kryje radości wójt gminy Mariusz Walachnia dodając, że decyzję o dofinansowaniu naszych zadań zarząd województwa podjął 2 sierpnia.

 

Projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Bliżyn, z wykorzystaniem OZE, realizowany będzie ze środków EFRR w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej” Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt znalazł się na liście projektów wstępnie wybranych do dofinansowania.

Celem projektu będzie głęboka, kompleksowa modernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej, zmniejszająca zapotrzebowanie na energię o min. 30 % oraz wpływająca na poprawę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Zaprojektowane urządzenia oraz instalacje będą zgodne z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej, tj. będą charakteryzować się obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.

Inwestycja obejmować będzie przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych wraz z montażem odnawialnych źródeł energii. Przyjęte rozwiązania projektowe wynikają z opracowanych przez gminę audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej. Oprócz prac termomodernizacyjnych zostaną przeprowadzone kapitalne remonty we wszystkich budynkach, które gmina sfinansuje wyłącznie ze środków własnych. Zakresy prac w poszczególnych budynkach przedstawiają się następująco:

Zadanie 1: Budynek Zespołu Szkól w Bliżynie

 1. 1.Ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, zmiana konstrukcji dachu,
 2. 2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 3. 3.Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów,
 4. 4.Wymiana oświetlenia na energooszczędne
 5. 5.Instalacja odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne),
 6. 6.Częściowa modernizacja instalacji c.o. (budynek wyposażony jest w kotłownię gazową o mocy 285 kW – piec c.o. VITOPLEX 100 VIESSMAN – przebudowa wykonana w roku 2002),
 7. 7.Instalacja ciepłej wody użytkowej,
 8. 8.Zagospodarowanie terenu szkolnego, parking, zieleń, itp.,
 9. 9.Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku,
 10. 10.Remont wewnętrzny w całym budynku: ściany, posadzki, wewnętrzna stolarka drzwiowa, łazienki,
 11. 11.Remont kondygnacji podziemnej budynku (szatnie, korytarz, kuchnia z wyposażeniem, jadalniawyposażeniem, klasy lekcyjne, świetlica, kotłownia).

termo1 Kopiowanie

termo2 Kopiowanie

termo3 Kopiowanie

Zadanie 2: Budynek Szkoły Podstawowej w Mroczkowie

 1. 1.Ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, zmiana pokrycia dachu,
 2. 2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 3. 3.Wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 4. 4.Instalacja odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne),
 5. 5.Częściowa modernizacja instalacji c.o. (budynek wyposażony jest w kotłownię gazową o mocy 150 kW – piec c.o. BUDERUS LOGANO G434 – przebudowa wykonana w roku 2004),
 6. 6.Instalacja ciepłej wody użytkowej,
 7. 7.Remont wewnętrzny w całym budynku: ściany, posadzki, wewnętrzna stolarka drzwiowa, łazienki,
 8. 8.Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku.

termo4 Kopiowanie

termo5 Kopiowanie

termo6 Kopiowanie

termo7 Kopiowanie

termo8 Kopiowanie

termo9 Kopiowanie

Zadanie 3: Budynek Szkoły Podstawowej w Sorbinie

 1. 1.Ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, zmiana pokrycia dachu,
 2. 2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 3. 3.Wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 4. 4.Instalacja odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne),
 5. 5.Zmiana systemu ogrzewania wraz z instalacją c.o. i c.w.u.
 6. 6.Wymiana instalacji c.o.
 7. 7.Remont wewnętrzny w całym budynku: ściany, posadzki, wewnętrzna stolarka drzwiowa, łazienki,
 8. 8.Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku.

termo10 Kopiowanie

termo11 Kopiowanie

termo12 Kopiowanie

termo13 Kopiowanie

termo14 Kopiowanie

Zadanie 4:Budynek Szkoły Podstawowej w Odrowążku

 1. 1.Ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, zmiana pokrycia dachu,
 2. 2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 3. 3.Wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 4. 4.Instalacja odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne),
 5. 5.Modernizacja instalacji c.o. (budynek wyposażony jest w kotłownię gazową (propan-butan) o mocy 125 kW – dwa piece c.o. VITOROND VIESSMAN, cztery zbiorniki na gaz po 6,7 m3 – przebudowa wykonana w latach 2005 - 2006),
 6. 6.Instalacja ciepłej wody użytkowej,
 7. 7.Remont wewnętrzny w całym budynku: ściany, posadzki, wewnętrzna stolarka drzwiowa,
 8. 8.Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku.

termo15 Kopiowanie

termo16 Kopiowanie

termo17 Kopiowanie

termo18 Kopiowanie

termo19 Kopiowanie

Zadanie 5: Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Bliżynie

 1. 1.Ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, zmiana konstrukcji dachu,
 2. 2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 3. 3.Montaż urządzeń zacieniających okna (rolety),
 4. 4.Wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 5. 5.Klimatyzacja,
 6. 6.Instalacja odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne),
 7. 7.Modernizacja kotłowni (budynek wyposażony jest w kotłownię gazową o mocy 40 kW – piec c.o. Ferrroli PEGASUS D 40 – modernizacja wykonana w roku 2009),
 8. 8.Wymiana instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej oświetleniowej,
 9. 9.Instalacja ciepłej wody użytkowej,
 10. 10.Roboty remontowe wewnątrz budynku: ściany, posadzki, wewnętrzna stolarka drzwiowa, łazienki,
 11. 11.Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku.

termo36 Kopiowanie

termo37 Kopiowanie

termo38 Kopiowanie

termo39 Kopiowanie

termo40 Kopiowanie

termo41 Kopiowanie

termo42 Kopiowanie

termo43 Kopiowanie

Zadanie 6: Budynek Strażnicy OSP w Bliżynie

 1. 1.Ocieplenie ścian stropów, fundamentów, zmiana pokrycia dachu,
 2. 2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 3. 3.Wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 4. 4.Instalacja odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne),
 5. 5.Modernizacja kotłowni (budynek wyposażony jest w kotłownię gazową o mocy 40 kW – piec c.o. De Dietrich – modernizacja wykonana w roku 2003),
 6. 6.Wymiana instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej oświetleniowej,
 7. 7.Instalacja ciepłej wody użytkowej,
 8. 8.Roboty remontowe wewnątrz budynku: ściany, posadzki, wewnętrzna stolarka drzwiowa, łazienki, kuchnia, biblioteka,
 9. 9.Kolorystyka i elementy elewacji oraz iluminacja budynku.

Wartość projektu ogółem to 5 860 587,97 zł. Koszty kwalifikowalne projektu to 4 974 147,55 zł, w tym dotacja 4 228 705,42 zł.

termo20 Kopiowanie

termo21 Kopiowanie

termo22 Kopiowanie

termo23 Kopiowanie

termo24 Kopiowanie

termo25 Kopiowanie

termo26 Kopiowanie

termo27 Kopiowanie

termo28 Kopiowanie

termo28 Kopiowanie

termo30 Kopiowanie

termo31 Kopiowanie

termo32 Kopiowanie

termo33 Kopiowanie

termo34 Kopiowanie

termo35 Kopiowanie

 

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn


obywatel slider
Świętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski