Telefony alarmowe

Telefony alarmowe:

 

  • Europejski Numer Alarmowy: 112
  • Pomoc medyczna: 999
  • Straż pożarna: 998
  • Policja: 997

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:

  • tel: 41 25 41 104
  • fax:41 25 41 236

 

Pogotowie Energetyczne:

  • tel. 991

 

Pogotowie Gazowe:

  • tel. 992

 

Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej:

  • tel.  dyżurny  41 39 51 205
  • tel.  sekretariat 41 39 51 206

 

Punkt Przyjęć Interesantów w Bliżynie w budynku przedszkola obok Lokalnego Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego

Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Dzielnicowi przyjmują w każdą środę w godzinach 16.00-17.00

obywatel sliderŚwiętokrzyski Urząd WojewódzkiUrząd MarszlkowskiPowiat Skarżyski