21 Październik 2017    |    Imieniny obchodzą: Urszuli, Celiny, Hilarego
Położenie Gminy: Świętokrzyskie > Powiat Skarżyski

rodzina 500

Wniosek - 500+

przystan-blizyn

595-lat

600-lat

218715 0

stowarzyszenie-jastrzebia

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką

 ula wolska

 

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

rot-swietokrzyskie

Stowarzyszenie RDEST

U Źródeł

 

BSC Logo v9


     

Ważne telefony

Wielkość czcionki

Urz?d Gminy w Bli?ynie

 • 41 25-41-172
 • 41 25-41-104
 • 41 25-41-243
 • fax. 41 25-41-236

 

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej

 • 41 25-41-326

 

Gminna Komisja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych

 • 41 25-41-326

 

Gminny O?rodek Kultury w Bli?ynie

 • 41 25-41-676

 

O?rodek Zdrowia w Bli?ynie

 • 41 25-41-106

 

Bank Spó?dzielczy w Suchedniowie Oddzia? w Bli?ynie

 • 41 25-41-667

 

Zespó? Szkó? w Bli?ynie

 • 41 25-41-810

 

Szko?a Podstawowa w Mroczkowie

 • 41 25-41-011

 

Szko?a Podstawowa w Sorbinie

 • 41 25-41-108

 

Szko?a Podstawowa w Odrow??ku

 • 41 37-45-584

 

Biblioteka Publiczna w Bli?ynie

 • 41 25-41-181

 

Parafia Bli?yn

 • 41 25-41-115

 

Parafia Mroczków

 • 41 25-41-013

 

Parafia Sorbin

 • 41 25-41-201

 

Parafia Odrow??ek

 • 41 37-45-696

 

Apteka I. Kuczera

 • 41 25-41-111

 

Apteka „Verbena"

 • 41 25-41-425

 

Urz?d Pocztowy

 • 41 25-41-169

 

Stacja Paliw w Bli?ynie

 • 41 25-41-060

 

 

obywatel slidersuwumwsps