1 Kopiowanie7 września obchodzony był Światowy Dzień Fair Play, ustanowiony w 2020 przez Międzynarodowy Komitet Fair Play. To inicjatywa mająca na celu promocję zasad fair play oraz wartości etycznych w sporcie i w życiu. Do akcji Bieg Fair Play PKOl  2022 włączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczkowie.

Inicjatywa odbyła się w dniu 13 września. Dystans biegu dobierany był indywidualnie do możliwości danej grupy biegaczy. Ideą wydarzenia nie jest bicie rekordów. Celem akcji jest propagowanie idei fair play wśród jak największej liczby uczniów. Koordynatorem wydarzenia #Bieg Fair Play była Katarzyna Chrzanowska.

2 Kopiowanie

3 Kopiowanie

4 Kopiowanie

5 Kopiowanie

6 Kopiowanie