Informujemy, że wszystkie wnioski, także ten o przyznanie dodatku węglowego, można wysyłać przez portal EPUAP. Zgodnie z obowiązującym prawem należy przesyłać dokumenty elektroniczne - czyli takie, które są podpisane profilem zaufanym bądź podpisem kwalifikowanym. Przesłanie samego skanu dokumentu, który nie jest dokumentem elektronicznym, powoduje przedłużenie procedury i wezwanie o uzupełnienie wniosku.

Podpisanie samej wysyłki poprzez ePUAP nie jest jednoznaczne z podpisaniem skanu dokumentu.