0119 sierpnia od uroczystej sesji Rady Miejskiej Roz[poczęły się trzydniowe uroczystości jubileuszowe nadania dla Suchedniowa praw miejskich. Wśród obecnych na sesji był wójt gminy Mariusz Walachnia i przewodniczący rady gminy Jacek Krzeptowski, którzy na ręce burmistrza Cezarego Błacha i przewodniczącego rady miejskiej Krzysztofa Adamca przekazali gratulacje i życzenia.

Jutro – przegląd zespołów obrzędowych i Święto Kaszy, w niedzielę uroczysta Msza św.

IMG 6612 Kopiowanie

IMG 6616 Kopiowanie

IMG 6626 Kopiowanie

IMG 6632 Kopiowanie

IMG 6649 Kopiowanie

IMG 6654 Kopiowanie

IMG 6662 Kopiowanie

IMG 6673 Kopiowanie

IMG 6683 Kopiowanie

IMG 6710 Kopiowanie

IMG 6715 Kopiowanie

IMG 6718 Kopiowanie

IMG 6720 Kopiowanie

IMG 6744 Kopiowanie