Zgodnie z oświadczeniem dołączanym do wniosku o dodatek węglowy, każda osoba podpisująca się pod nim, składa oświadczenie, że nie kupował paliwa stałego dla gospodarstwa domowego od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych.

Oznacza to, że jeżeli Państwo korzystali z pośredników, i za ich pomocą kupowali węgiel, odprowadzając im prowizję, to niestety oświadczenie to jest wtedy niezgodne z prawdą. Jeżeli Pańswto pobierali zaświadczenie z CEEB i przekazywali PESEL do kupna węgla, to niezależnie od ceny, jaką zaoferował wam przedsiębiorca, korzystaliście Państwo z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692.

Podanie nieprawdziwego oświadczenia wiąże się w tym przypadku z karami karnymi oraz z obowiązkiem zwrotu przyznanego dodatku węglowego wraz z odsetkami ustawowymi.