20200210 pgnig

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne już spotkanie władz gminy z przedstawicielem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach. Spółkę reprezentował Pan Maciej Kowalik – Doradca ds. Rozwoju Rynku. Tym razem Wójt Gminy Mariusz Walachnia wraz z radnym Józefem Dąbrowskim przekazali 100 wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowniczej złożonych przez mieszkańców Sorbina i Gminę, która deklaruje podłączenie szkoły i remizy OSP. Było to możliwe dzięki uzyskaniu pozytywnej opinii spółki dotyczącej wniosku rozbudowy sieci w tej miejscowości.

Ogromne podziękowania za zaangażowanie należą się radnemu Józefowi Dąbrowskiemu, Pani Sołtys Monice Solarz oraz proboszczowi parafii w Sorbinie księdzu Markowi Senderowskiemu, którzy rozpropagowali potrzebne informacje, udostępnili mieszkańcom przygotowane przez pracowników urzędu gminy druki i pomogli w ich wypełnieniu.

Wójt Mariusz Walachnia nie kryje zadowolenia, że ta inwestycja zostanie zrealizowana: "Zwiększenie dostępności gazu ziemnego służącego m.in. do ogrzewania naszych domów jest bardzo ważne, ze względu na potrzebę zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. To również polepszenie jakości życia osób starszych oraz możliwość skorzystania w przyszłości przez naszych mieszkańców z programów na dofinansowanie do termomedernizacji budynków i wymiany starych pieców. Gazyfikacja tej miejscowości daje w przyszłości szansę na rozbudowę sieci w kolejnych miejscowościach. Czyniliśmy od wielu lat starania aby zwiększyć zasięg sieci gazowniczej w naszej gminie i wszystko wskazuje na to, że wreszcie się udało. Zrealizowanie tej inwestycji da możliwość rozbudowy gazociągu w kierunku Odrowążka."

Jak zapewnił przedstawiciel PGNiG Pan Maciej Kowalik inwestycja rozpocznie się w najkrótszym możliwym terminie.