Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej (oczekuje na publikację w Dz. U. z datą wejścia w życie 13 marca 2020 r. https://wykaz.rcl.gov.pl/ ) zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terenie kraju zostaje zakończona w dniu 13 marca 2020 r.
Ww. decyzja jest wynikiem działań prewencyjnych związanych z ograniczeniem możliwości rozprzestrzeniania się zachorowań na COVID-19 (koronawirus). Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia zmieniającego wezwania wydane na  podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16  marca do 30 kwietnia 2020 r. tracą ważność.

Komunikat Wojewody Świętokrzyskiego