Dokumentacja dot. Wołowa i okolic - korespondencja z Urzędami

W załączeniu pisma do Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach:

OS.605.2.14.2017

OS.605.2.14.2017