Dokumentacja dot. złoża Wołów I oraz terenów przyległych

Uwagi i wnioski Wójta do wszczętego postępowania Starosty Skarżsykiego o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów:

 

OS.6233.2.1.2018

OS.6233.2.2.2018