Projekt "Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii"

logotekstura bez tłaPracownia edukacyjna w Szkole Podstawowej w Bliżynie - Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zadanie dofinansowano w kwocie 23.613,10