Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bliżyn