KOMUNIKAT PREZESA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI ROLNICTWA

Dla producentów mleka.

Informacja o możliwości skłądania wniosków o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie
rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

Informacja.