Zalew Bliżyński

W grudniu 2011 roku zakończono roboty budowlane w ramach projektu pn. „Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1. „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Osi 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowisk i energetycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 7 776 623, 97 zł. Wysokość przyznanej dotacji ze środków europejskich to 4 288 375,91 zł.

 

zalew

 

Zalew na rzece Kamiennej jest jednym z najnowocześniejszych zbiorników wodnych w woj. świętokrzyskim. Zalew o powierzchni 10,34 ha, z kąpieliskiem, pomostami, plażą oraz brodzikiem dla dzieci. Przy zbiorniku wybudowano plac zabaw, boisko do piłki plażowej, amfiteatr i altanę z grillem.

 

 

 

pr

 

dla rozwoju