Pięty-Sołtyków

Pięty-Sołtyków

 

Sołectwo powstało w 2018 roku, zamieszkuje je 348 stan na 31.12.2018 r. 

Funkcję Sołtysa  w kadencji 2018-2019  pełniła pani  Genowefa Supernat, w skład rady sołeckiej wchodzili: Janina Lisowska, Tomasz Krupa i Gabriel Paduszyński.

 W kadencji 2019 -nadal funkcję Sołtysa pełni p. Gabriel Paduszyński.