Projekt "LIDER w samorządzie"

FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb-1

Z dniem 1 lipca 2012r. rozpoczęliśmy realizację partnerskiego projektu pn. „LIDER w samorządzie", w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - Lider Partnerstwa oraz Partnerów – Gminę Bliżyn, Mniów, Nagłowice, Skarżysko Kościelne i Waśniów. Rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia pełni Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Projekt złożony na konkurs nr 1/POKL/5.2.1/2011 przeszedł pozytywną weryfikację oraz został zatwierdzony do dofinansowania i realizacji w okresie od 01.07.2012r. do 30.06.2014r. Idea projektu została oparta na raportach z przeprowadzonej w 5 urzędach gmin samooceny Metodą CAF 2006.

 

Więcej informacji na stronie projektu.

 

lws