01„Dumni z Niepodległej” – to tytuł przedstawienia, które wychowankowie Niepublicznego Przedszkola Samorządowego w Bliżynie zaprezentowali licznej grupie rodziców i gości w dniu 8 listopada na okoliczność 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie odbyło się pasowanie na przedszkolaka, a do tego ważnego dnia dzieciaki przygotowały: Izabela Sierko, Aneta Włodarczyk i Agnieszka Kołakowska.

Wśród licznie przybyłych gości byli: wójt gminy Mariusz Walachnia, przewodniczący rady gminy Jacek Krzepkowski, wiceprzewodniczący rady Radosław Bułka, radni: Dorota Cukrowska, Wiesław Gregiel, Krzysztof Jurek, Sławomir Młodawski, sekretarz gminy Michał Jędrys, ks. Marcin Wojciechowski, kierownik GOPS Monika Łukomska, dyrektor SP w Bliżynie Grzegorz Jędrzejczyk, przedstawiciel TPD Halina Fidor i BS Suchedniów Beata Michta.

Po pasowaniu, którego dokonał dyrektor Józef Nowak, dzieciaki otrzymały liczne upominki, a rodzice zaprosili wszystkich na słodki poczęstunek. Dyrektor w krótkim wystąpieniu przypomniał też okoliczności towarzyszące wydarzeniom z 11 listopada 1918 roku.

IMG 6672 Kopiowanie

IMG 6675 Kopiowanie

IMG 6676 Kopiowanie

IMG 6678 Kopiowanie

IMG 6679 Kopiowanie

IMG 6680 Kopiowanie

IMG 6681 Kopiowanie

IMG 6683 Kopiowanie

IMG 6691 Kopiowanie

IMG 6697 Kopiowanie

IMG 6698 Kopiowanie

IMG 6701 Kopiowanie

IMG 6702 Kopiowanie

IMG 6703 Kopiowanie

IMG 6705 Kopiowanie

IMG 6706 Kopiowanie

IMG 6707 Kopiowanie

IMG 6709 Kopiowanie

IMG 6712 Kopiowanie

IMG 6713 Kopiowanie